Thursday, 16 September 2021

online event by The Jordan Center for the Advanced Study of Russia: On Soviet Occidentalism, Empire, and Modernity (with Volodymyr Ryzhkovskyi) September 30, 21:00 CET / 22:00 MSK / 15:00 EST

Since the collapse of the Soviet Union, “empire” and “modernity” have been proposed as particularly useful frameworks for the comparatively oriented and globally relevant research on Russia and the Soviet Union. Surprisingly enough, there was little exchange and cross-traffic between these two major clusters of innovation in the field of Russian and Soviet studies. By introducing the concept of Soviet Occidentalism, the talk aims to demonstrate the productivity of staging the encounter between the analytical paradigms of “empire” and “modernity,” while highlighting the potential of postcolonial and decolonial perspectives in doing so.


Vladimir Ryzhkovskyi, current Jordan Center Postdoctoral Fellow, studied Russian, Soviet and East European history in Ukraine, Russia, and the US, where he recently earned a PhD from Georgetown University. By foregrounding the link between empire, culture, and knowledge, Ryzhkovskyi’s research probes the place of Russia and the Soviet Union within global history, particularly in relation to forms of Western imperialism and colonialism. His current book project, Soviet Occidentalism: Medieval Studies and the Restructuring of Imperial Knowledge in Twentieth-Century Russia, explores the twentieth-century history of medieval studies in late imperial and Soviet Russia as a model for demonstrating the crucial importance of Soviet appropriation of Western culture and knowledge in the post-revolutionary reconstituting and maintaining the empire following 1917. In addition to pursuing the imperial and postcolonial theme in the history of Soviet modernity, Ryzhkovskyi has published articles and essays on the history of late imperial and Soviet education, the history of late Soviet intelligentsia, and Soviet philosophy. A volume of unpublished writings by the Soviet historian and philosopher Boris Porshnev, co-edited with Artemy Magun, is forthcoming from the European University Press in 2021.


This event will be held virtually as a Zoom meeting for non-NYU affiliates. NYU affiliates my attend the event in person at the Jordan Center. More details: https://jordanrussiacenter.org/event/on-soviet-occidentalism-empire-and-modernity-with-volodymyr-ryzhkovskyi/


M. Ciesielska, P. Jarnicki: Ludwik Fleck – mikrobiolog i filozof [Ludwik Fleck - Microbiologist and Philosopher], Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2021. ISBN 978-83-8156-251-5

 Spis treści


Wstęp. 9

Rozdział 1. Życiorys.11

Rozdział 2. Mikrobiolog i serolog . 19

1914–1919 .20

1919–1939 .23

  Pierwsze prace z zakresu serologii ogólnej i serologii duru   plamistego.23

  Prace z zakresu proteinoterapii. 27

  Dalsze prace nad serologią duru plamistego. Opracowanie próby egzantynowej .30

  Prace nad etiologią chorób skóry .36

  Prace z zakresu mikrobiologii lekarskiej i dalsze obserwacje z zakresu serologii ogólnej.

  Aktywność Ludwika Flecka w obszarze organizacji pracy laboratoriów analitycznych. 38

  Prace z zakresu organizacji służby zdrowia. 43

  Prace z zakresu hematologii. 51

1939–1945 . 56

1945–1961 . 62

 Leukergia.66

 Prace nad szczepionką ANABAC-70

Rozdział 3. Filozof nauki.76

 Periodyzacja twórczości filozoficznej . 77

 Teoria stylów i kolektywów myślowych .78

 Struktura kolektywu myślowego, rodzaje wiedzy, od myśli do istnienia .79

 Od awiza oporu do przymusu myślowego . 80

 Nastrój jako warunek powstania kolektywu i stylu myślowego . 82

 Gotowość widzenia i pogotowie myślowe. 84

 Problematyka tłumaczeń dwujęzycznej spuścizny. 85

 Lektura Flecka przez Kuhna czy Kuhna przez Flecka?. 91

Rozdział 4. Materiał na kilka filmów .104

Zakończenie .111


Monday, 13 September 2021

Friedrich Cain: Wissen im Untergrund. Praxis und Politik klandestiner Forschung im besetzten Polen (1939–1945) [Knowledge in the Underground. Practices and Politics of Clandestine Research in Occupied Poland (1939–1945)]. Heidelberg: Mohr Siebeck 2021. ISBN 978-3-16-158905-8

 


[Deutsch unten]

Published in German.

Scientific research is bound to particular locations, times and practices. So what happens when its usual arsenal of instruments, books and technical equipment is disbanded? Friedrich Cain takes the case of Polish researchers working undercover during the German occupation of 1939–1945 to answer this question. Picking up on the socioscientific gaze that focussed itself on war-time conditions for Warsaw's inhabitants and society, he analyses the experimental systems of typhus fever research in Lemberg and a secret study on hunger in the Warsaw Ghetto, before describing attempts to organise research in physics. Thus revealed by the author is how practices and processes in the 'laboratory situation of war' were either replaced, reconfigured or energised, as well as the extent to which ideas of scientific neutrality were politicized.

---

Während der deutschen Besatzung zwischen 1939 und 1945 wandten sich polnische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegen die Schließung von Bildungseinrichtungen und forschten in nahezu allen Disziplinen heimlich und im Verborgenen. Friedrich Cain zeigt, wie Praktiken und Abläufe in der 'Laborsituation des Krieges' ersetzt, neu eingerichtet oder dynamisiert wurden und wie stark Programme wissenschaftlicher Neutralität mit politischen Agenden in Einklang gebracht werden mussten.

---

Friedrich Cain Geboren 1985; Studium der Geschichte und Kulturwissenschaften in Halle/Saale, Bremen und Konstanz mit Auslandsaufenthalten in Krakau und Berkeley; Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Konstanz (2011–16) und am Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt (seit 2016); 2018 Promotion (Konstanz).


Medycyna Nowożytna/Modern medicine,Vol. 27 (2021) Issue 1 (OPEN ACCESS; English and Polish, with English abstracts)

 

URL: https://www.ejournals.eu/MedycynaNowozytna/2021/Zeszyt-1/

STUDIA

Maria Nowacka – Milton J. Rosenau (1869–1946) i strategia zarządzania lękiem w sferze zdrowia publicznego . . . . . . . . . . . . 9

ANALITYKA

Maria Joanna Turos – Walki o Warszawę 6–7 IX 1831 r. oczami medyków widziane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

ANACHRONICA

Anna Głusiuk – De regimine infantis – opieka nad dzieckiem w średniowiecznej Italii na podstawie Ad mulieres Ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium Michała Savonaroli. . . . 63

Z archiwów, bibliotek i muzeów Katarzyna Pękacka-Falkowska – Nathanael Jacob Gerlach i Christian Gabriel Fischer w Północnych Niderlandach: zapomniane źródło do dziejów medycyny i przyrodoznawstwa w Zjednoczonych Prowincjach późnych lat 20. XVIII w. – część II . . . . . . . . . . . . . 83

Bożena Płonka-Syroka – Wybrane kolekcje historyczne z zakresu historii medycyny i farmacji we współczesnych zbiorach muzealnych i bibliotekach naukowych Stambułu – część pierwsza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

RECENZJE I OMÓWIENIA

Zbigniew Kopciński, Krzysztof Kopciński, Szpital wojskowy w Równem w latach 1919–1939, wyd. PWSZ, Głogów 2020, ss. 529, rec. Bożena Urbanek. . . . . . . . . . . . . . . . 135

Romana M. Bahry, Forgotten Chemist of Łańcut & Pioneer of Probiotics. Zapomniany Aptekarz Miasta Łańcuta i naukowiec – pionier probiotyki, Wyd. York University Press Toronto, Ontario, Canada, Toronto 2018, ss. 346, 100 fotografi i i fotokopii dokumentów, rec. Lidia Maria Czyż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139

Jacek Dobrowolski, Uwagi do biografi i prof. Teodora Opęchowskiego – na marginesie artykułu I. Robak, T. Strogosz, Polski ślad w dziejach Wydziału Lekarskiego Imperatorskiego Uniwersytetu Charkowskiego: profesor Teodor Opęchowski (1853–1914), „Medycyna Nowożytna – Studia nad Kulturą Medyczną” 2017, t. 23, z. 1, s. 141–151 . . . . . . . . . . . . . 145

Igor Robak, Tadeusz Srogosz, Odpowiedź na list Pana Jacka Dobrowolskiego w związku z uwagami do biografi i prof. Teodora Opęchowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

Z życia naukowego

Iwona Arabas, Innowacje w rolnictwie – tradycje i współczesność. Pamięci księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej – sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji z okazji 220. rocznicy śmierci księżnej

Anny Jabłonowskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Autorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Instrukcje dla autorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Procedura recenzowania prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Warunki prenumeraty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

call for papers: History of Psychology and the Sciences of the Human Mind, online, 17.03.2022 - 18.03.2022. Deadline 15.10.2021

 


The objective of the workshop is to discuss drafts for journal articles, chapters for master theses, dissertations or book projects. We invite experts in the history of the human sciences to join us to discuss these drafts.


History of Psychology and the Sciences of the Human Mind

In cooperation with the Max Planck Institute for the History of Science, Berlin and the Erfurt Chair for the History of Science, the German Forum for the History of Human Sciences is organizing its fifth workshop for ongoing projects on the history of psychology and other disciplines conducting research on the human mind (anthropology, psychoanalysis, psychiatry, phrenology, etc.). We are open to all contributions in the subject area, regardless of their epochal or regional focus. The objective of the workshop is to discuss drafts for journal articles, chapters for master theses, dissertations or book projects. We invite experts in the history of the human sciences to join us to discuss these drafts.


Interested scholars at all stages of their career are encouraged to submit abstracts and a short CV by October 15, 2021. Manuscripts of accepted abstracts will be presented briefly by other participants during the workshop, and discussed with the support of subject matter experts. To allow for a reasonable reading time, accepted texts should be submitted by February 15, 2022.


The workshop will be held online on March 17 and 18, 2022, and will provide one hour of discussion time for each manuscript. The presentation of the texts will be kept short to allow adequate time for discussion.


The Forum for the History of the Human Sciences was founded in Berlin in June 2016 and aims to promote long-term exchange among scholars working on the history of human sciences. While we have focused on German-speaking academia in recent years, we are excited to take advantage of the newly-established practice of videoconferencing to host this unconventional international workshop.


For questions about the workshop or the German Forum for the History of the Human Sciences please contact Laurens Schlicht (laurens.schlicht@uni-saarland.de) or Verena Lehmbrock (verena.lehmbrock@uni-erfurt.de).


Thursday, 9 September 2021

online event: Scales, Norms, Limit Values in Times of (Digital) Change, September 17–19, 2021

 

Joint annual meeting of the Society for the History of Technology (GTG) and the Society for the History of Science, Medicine and Technology (GWMT), convened together with the Vienna Museum for Science and Technology and the University of Vienna.


Online, no registration required.

Zoom links will be placed in the programme during the duration of the conference.

Scales, norms and limit values regulate procedures within production lines and transnational infrastructures; they pervade hospital wards and university lectures; they fill scientific journals and bureaucratic regulations. Scales occur in science, medicine and technology alike, and have become ubiquitous in everyday life. Scale readings help to control devices and machines. They are often the interface that users rely on. Norms, for the most part, are based on combined scales, for example technical measures and medical indicators. This is true regardless in which format a standard was defined (DIN, ISO, TGL or the ГОСТ-formats of the former USSR). Limit values are legal and technical specifications; they play an important role in long-term planning, but also in risk communication and the regulation of public life. Not least, the format of this planned conference depends crucially on the R-value in late summer. Limit values make it possible to read the environment in terms of infectiousness, toxicity or radiation exposure. But how are threshold values implemented? Does the »counter-knowledge« of citizens’ action committees or the citizen science movement contribute to their formulation? 

Program: https://skalen.univie.ac.at/programm-der-gemeinsamen-jahrestagung-gtg-und-gwmt/

Additional events: https://skalen.univie.ac.at/veranstaltungen-und-tagungen-im-umfeld/


Julia Herzberg, Andreas Renner, and Ingrid Schierle (eds.) The Russian Cold: Histories of Ice, Frost, and Snow. New York: Berghahn books 2021. ISBN 978-1-80073-127-1

 


View Table of Contents: https://www.berghahnbooks.com/downloads/tocs/HerzbergRussian_toc.pdf

REVIEWS

“This collection foregrounds one of Russia’s most distinctive natural features: the cold. Together the contributions advance comparative climate history in new directions by attending not only to place, period, and politics, but to an even more fundamental condition of the human experience.” • Andy Bruno, Northern Illinois University


“This diverse collection provides interesting and important studies on how the cold climate in Russia was experienced, studied and imagined by various actors in different periods of its history.” • Alla Bolotova, Aalto University


DESCRIPTION

Cold has long been a fixture of Russian identity both within and beyond the borders of Russia and the Soviet Union, even as the ongoing effects of climate change complicate its meaning and cultural salience. The Russian Cold assembles fascinating new contributions from a variety of scholarly traditions, offering new perspectives on how to understand this mainstay of Russian culture and history. In chapters encompassing such diverse topics as polar exploration, the Eastern Front in World War II, and the iconography of hockey, it explores the multiplicity and ambiguity of “cold” in the Russian context and demonstrates the value of environmental-historical research for enriching national and imperial histories.

online event by The Jordan Center for the Advanced Study of Russia: On Soviet Occidentalism, Empire, and Modernity (with Volodymyr Ryzhkovskyi) September 30, 21:00 CET / 22:00 MSK / 15:00 EST

Since the collapse of the Soviet Union, “empire” and “modernity” have been proposed as particularly useful frameworks for the comparatively ...