Monday, 26 October 2020

Webinar: Идеализм в философии советского времени: сопротивляясь идеологии. 30.10.2020, 18:00-20:00 MSK

 

URL: https://www.facebook.com/events/348299656470067/

НУЛ Трансцендентальной философии приглашает вас на круглый стол

“Идеализм в философии советского времени: сопротивляясь идеологии”,

который состоится онлайн 30 октября в 18:00 (по московскому времени).

Мы предлагаем пересмотреть значение идеализма как теоретического ресурса советской интеллектуальной культуры. Как система убеждений диалектический материализм в советское время стал дисциплинированно фиксированной и трансмиссивной формой мировоззрения. Он был противопоставлен идеализму как теории, существовавшей в изоляции от практики и/или замаскированной вредной практики. Но даже убеждённые диалектики, такие как историк и философ математики Софья Яновская или философ Эвальд Ильенков, искали способ сохранить идеализм, даже как ошибочную и ограниченную форму мысли.

Ожидаются доклады:

Светлана Климова (НИУ ВШЭ) “Лосев и Шкловский: две стратегии анти-марксистского мышления в стране Советов”

Татьяна Левина (НИУ ВШЭ) “Яновская, Витгенштейн и Тьюринг”

Михаил Немцев (независимый исследователь) “Идеализация и схематизация в методологии школы Г.П. Щедровицкого: две историко-философские интерпретации".

Виктория Файбышенко (СФУ) “Идеализм как конструкт, предел и утопия советского материализма”.

Для получения ссылки на zoom высылайте ФИО+место работы/учебы на email: postnikovatv@gmail.comWebinar: What Was Semashko and What Comes Next? Legacy and Innovation in Ukraine's National Healthcare Reforms

Date: Wednesday, October 28, 2020, 2:30pm to 4:00pm (EDT)

Location:  YouTube (public); Zoom (registration required)

Ukraine has recently undertaken what are arguably the most ambitious health care reforms that Europe has seen in decades. These reforms create opportunities for the implementation of enormously impactful public health and healthcare strategies, but they must also contend with the legacies of Ukraine’s Soviet and early independent eras, both of which have shaped the habits and habitus of healthcare in Ukraine for generations. Carroll will unpack these recent reforms and share, based on her fieldwork, how ordinary Ukrainians are adopting, resisting, and circumventing the impacts of these remarkable changes.


Jennifer J. Carroll is a medical anthropologist, research scientist, and subject matter expert on substance use and public health. Her first book, Narkomania: Drugs, HIV, and Citizenship in Ukraine (Cornell, 2019), is an ethnographic study of internationally-funded treatment programs for opioid use disorder in Ukraine and the roles played by social imaginations of people who use drugs on Ukraine’s ongoing geopolitical conflict and war with Russia.

REGISTER TO JOIN OUR ZOOM SESSION

Space is limited; registrants will receive Zoom access information as space permits. Those who are not able to join the Zoom session may participate via YouTube.

Register here: https://form.jotform.com/202793432582963

WATCH AND ASK QUESTIONS ON YOUTUBE

Join live on YouTube and post your comments or questions using the chat feature.

https://youtu.be/f1Tre_2frmE:


PAMĚŤ A DĚJINY 3/2020 - special issue on the relations between state-socialist Czechoslovakia and Africa

(OPEN ACCESS: https://www.ustrcr.cz/publikace/pamet-a-dejiny-3-2020/)

Afrika se dlouhodobě nachází na okraji zájmu médií i domácího vědeckého bádání. Často se zdůvodněním, že Československo nemělo na kontinentě své kolonie, a proto ho k Africe nepoutají žádné významnější vazby. Studie a rozhovory v aktuálním čísle revue Paměť a dějiny však ukazují, že naše země udržovala s řadou afrických států intenzivní vztahy, a to jak se záměrem vyvážet do Afriky socialismus sovětského typu, tak za účelem usnadnění přístupu k nedostatkovým západním měnám. Tematické číslo Paměti a dějin vychází k šedesátému výročí „roku Afriky“ (1960) a věnuje se široké škále kontaktů mezi Československem a africkými zeměmi v období studené války. Právě před šedesáti lety získalo na africkém kontinentě osmnáct států nezávislost na evropských impériích.

Studie a články
JAN KOURA – MIKULÁŠ PEŠTA Československo a studená válka v Africe Přístupy, interpretace a roviny zkoumání...................3
Boris Mosković Skupina pro výzkum studené války Proč je i nadále důležité zabývat se konfliktem, o kterém jsme si mysleli, že už o něm víme téměř vše? ............................................................................................ 14
MARTA EDITH HOLEČKOVÁ Biafra viděná z Prahy Několik poznámek k africkým studentům v Praze šedesátých let................................................................. 16
MIKULÁŠ PEŠTA Mezi solidaritou, obchodem a politikou Vojenský výcvik Afričanů v Československu v šedesátých letech ....................................................... 24
JAKUB MAZANEC Československý Hydroprojekt v Africe.................. 33
Rozhovor
JAKUB MAZANEC Z Blanska do tropické Afriky S Antonínem Petlachem o expertní misi československého Hydroprojektu v Ghaně v roce 1961 ....... 42
Jan Hamerský Dvacet, třicet lesníků, dřevařů a techniků? Dodáme! Okamžitě! S Karlem Rokytou o expertních výjezdech československých lesníků do Angoly a Mosambiku, jejich „zpeněžování“ a projektech pro projekty.................46
Struktury moci
LUKÁŠ CVRČEK – RICHARD PAVLOVIČ Novotného „oblíbený Slovák“ Role národnostní problematiky ve fungování mocenské elity KSČ v letech 1948–1969 na příkladu kariéry Jozefa Lenárta............................56
Dokumenty SÁRA ČERNÍKOVÁ Ohlas na proces s „protistátním spikleneckým centrem“ ......................................................................... 67
Příběh 20. století ONDŘEJ HLADÍK Historik na scestí. Václav Hauft (1906–1963) ............................................................................................83
Třetí odboj MARKÉTA BÁRTOVÁ Životní osudy účastníka druhého a třetího odboje mjr. gšt. Josefa Kejdy....................................................90
Diskuse ...........................................................................103 Události..........................................................................107 Recenze.......................................................................... 108

Thursday, 22 October 2020

Online Event Catherine Evtukhov: A "Complete" Atlas of the Russian Empire, Monday, October 26, 2020 at 9 PM UTC+03 (Jordan Center for the Advanced Study of Russia at NYU)

URL: https://www.facebook.com/events/758501348041244

Utility (pol’za) was a watchword of Empress Elizabeth’s reign (1741-61). The 1745 Atlas of the Russian Empire, published in nineteen regional maps and a general map of the empire, was presented in this spirit. The atlas united “geographical rules” and “new observations” to create a complete picture of the All-Russian Empire and contiguous lands. The visual and the imperial intersect in two important ways in the crafting of the Atlas. First, scientific visualization by specialists trained in geography and astronomy, equipped with new instruments and fanning out to remote regions on government-financed expeditions, created the data to be recorded. The relatively new capital of St. Petersburg became the point of reference for mapping the empire. Second, actually drafting the maps on paper was an important moment of imperial representation. What landmarks did the cartographers choose to include? Which geographical features were given priority? How did they picture complicated borders, such as the steppe on the north shore of the Black Sea? This presentation was composed as a short essay for the volume by Valerie Kivelson and Joan Neuberger, Picturing Russian Empire. Professor Evtuhov will expand it into a chapter of her own project in progress, Russia in the Age of Elizabeth (1741-61).
Catherine Evtuhov is a Professor of History at Columbia University. Before that, she taught in the History Department at Georgetown University from 1992 to 2016. Her books include Portrait of a Russian Province: Economy, Society, and Civilization in 19th-Century Nizhnii Novgorod (Pittsburgh UP, 2011), the co-authored A History of Russia: Peoples, Legends, Events, Forces (Houghton-Mifflin Co., 2003; recently translated into Turkish), and The Cross & the Sickle: Sergei Bulgakov and the Fate of Russian Religious Philosophy, 1890-1920 (Cornell UP, 1997).
This event will be held virtually as a Zoom meeting.

Quarterly Journal of the History of Science and Technology (Kwartalnik Historii Nauki i Techniki), 2020, issue 3 is online (open access). English and Polish with English abstracts

URL: http://www.ejournals.eu/KHNT/2020/3-2020/


BACH MINE IN CYBINKA – HISTORY OF ARTIFICIAL GROUND FREEZING IN LIGNITE MINING

AGNIESZKA GONTASZEWSKA-PIEKARZ,

WOJCIECH PREIDL

Quarterly Journal of the History of Science and Technology, 2020, Issue 3, pp. 9–28 Published online: 28 September 2020 DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.017.12600
FULL TEXT:
PDF(Polish)

THE DNEPROPETROVSK SPACE CENTER: FROM BALLISTIC MISSILES TO INTERNATIONAL COOPERATION UNDER THE INTERKOSMOS PROGRAM

OLGA GUBKA,

VARFOLOMII SAVCHUK

Quarterly Journal of the History of Science and Technology, 2020, Issue 3, pp. 29–58 Published online: 28 September 2020 DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.018.12601
FULL TEXT:
PDF(English)

PROBLEMS AND RESPONSIBILITIES OF PROVINCIAL DOCTORS IN THE KINGDOM OF POLAND AS DESCRIBED IN “CZASOPISMO LEKARSKIE” (“MEDICAL JOURNAL”) AT THE TURN OF THE TWENTIETH CENTURY

MAGDALENA PACIOREK

Quarterly Journal of the History of Science and Technology, 2020, Issue 3, pp. 59–75 Published online: 28 September 2020 DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.019.12602
FULL TEXT:
PDF(Polish)

ISAAC NEWTON’S MARINE OCTANT

JACEK RODZEŃ

Quarterly Journal of the History of Science and Technology, 2020, Issue 3, pp. 77–94 Published online: 28 September 2020 DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.020.12603
FULL TEXT:
PDF(Polish)

Communications and materials

THE CABINET DE MATHÉMATIQUES OF THE HENRI POINCARÉ INSTITUTE IN PARIS

FRANÇOIS APÉRY

Quarterly Journal of the History of Science and Technology, 2020, Issue 3, pp. 97–108 Published online: 28 September 2020 DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.021.12604
FULL TEXT:
PDF(English)

NUTRITION AND PHARMACEUTICAL SUPPLIES FOR SICK AND WOUNDED SOLDIERS IN 1815 IN THE LIGHT OF HEALTHCARE PROVISIONS EXTRACTED FROM THE GENERAL ORDINANCE OF THE ADMINISTRATION AND INTERNAL ACCOUNT FOR THE POLISH ARMED FORCES OF ALL BRANCHES APPROVED BY THE MILITARY COMMITTEE

MARIA J. TUROS

Quarterly Journal of the History of Science and Technology, 2020, Issue 3, pp. 109–123 Published online: 28 September 2020 DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.022.12605
FULL TEXT:
PDF(Polish)

CONVERSATIONS

JERZY TOMASZEWSKI ON HIS RESEARCH, MENTORS, AND FELLOW HISTORIANS

TOMASZ SIEWIERSKI

Quarterly Journal of the History of Science and Technology, 2020, Issue 3, pp. 127–150 Published online: 28 September 2020 DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.023.12606
FULL TEXT:
PDF(Polish)

Reviews

REVIEWS

DANUTA CIESIELSKA,

BARTOSZ KALISKI,

RADOSŁAW SKRYCKI

Quarterly Journal of the History of Science and Technology, 2020, Issue 3, pp. 153–166 Published online: 28 September 2020 DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.024.12607
FULL TEXT:
PDF(Polish)

ANNUAL ACTIVITIES REPORT 2019 – L. & A. BIRKENMAJER INSTITUTE FOR THE HISTORY OF SCIENCE, POLISH ACADEMY OF SCIENCES

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IHN PAN W 2019 ROKU

JOANNA SCHILLER-WALICKA,

HALINA LICHOCKA,

DANIEL SUNDERLAND

Quarterly Journal of the History of Science and Technology, 2020, Issue 3, pp. 169–184 Published online: 28 September 2020
PDF(Polish)FULL TEXT:

2020/2 of the journal Вопросы истории естествознания и техники//Voprosy Istorii Estestvoznaniia i Tekhniki [all articles in Russian with English abstracts, in OPEN ACCESS

URL: https://vietmag.org/issue.2020.2.2/?sl=en


From the History of Science
The Contribution of V. I. Vernadsky and A. P. Vinogradov to Heavy Water Studies and to the Emergence of Isotope Studies in the USSR
Loriana Vinogradova
230-243
Social History of Science
“The Case of Professor V. M. Danchakova,” Or the Difficult Years of a Russian American in the Country of the Soviets
Roman Fando
244-279
At the Moscow’s Mathematical Front: From the History of Reorganization of the Moscow Mathematical Society in 1930
Galina Smirnova
280-310
From the History of Technology
B. S. Jacobi’s Works in the Field of Electric Telegraphy: Results and Comparative Analysis of Their Novelty
Nina Borisova
311-333
Lessons from History
The Role of the All-Russian Society for the Preservation of Historical and Cultural Monuments in the Identification, Examination, and Conservation of Industrial Heritage Monuments in 1960–1990
Elizaveta Lakhtionova
334-345
Sources for the History of Science and Technology
On an Unknown Review of D. D. Ivanenko’s Article by S. I. Vavilov
A. Vaganov
346-357
Institutions and Museums
The Activities of the Polytechnic Museum’s Chemical Laboratory in the 1920s – 1930s
Alla Nudel
358-372
Brief Communications
Methods and Means of Stereoscopic Photography On-Board Manned Spacecrafts: A Historical Overviewe
Dmitrii Shcherbinin
373-384
Calendar of Jubilee Dates
Calendar of Jubilee Dates
Marina Shleeva
385-387
Essay Review
The History of Genetics in St. Petersburg in the Mirror of Jubilee Publications
Eduard Kolchinskii
388-409
Book Reviews
Bogatova, T. V. Vladimir Sergeyevich Gulevich. 1867–1933 (Moscow, 2017), ISBN 978-5-02-040009-2
Tatiana Kursanova
410-417
Valkova, O. A. Storming the Citadel of Science: Women Scientists in the Russian Empire (Moscow, 2018), ISBN 978-5-4448-0953-2
Galina Liubina
418-422
Avshister, O. D. A Man ahead of Time: The Recollections about Professor L. E. Olifson (Orenburg, 2018)
Nikolay Shevlyuk
423-427
Books in Brief
Books in Brief
Marina Shleeva
428-431
Academic Life
The International Scientific Conference “History of Science and Technology: Sources, Monuments, Legacy”
Ekaterina Minina / Nadezda Osipova
432-439
JMR Moscow 2019. World Rabies Day
Tatiana Ulyankina
440-444
Events in Brief
Events in Brief
Editorial Office of the Voprosy Istorii Estestvoznaniia i Tekhniki journal
445-447
Dissertations
Dissertations
Marina Shleeva
448-449

Роман Фандо. Народные университеты Российской империи: от популяризации к организации науки [People's Universities in the Russian Empire: From Popularisation to Organisation of Science]. М.: Янус-К, 2020. – 344 с. ISBN 978-5-8037-0796-7В книге рассмотрена история организации народных университетов в Российской империи на фоне государственного контроля за деятельностью правительственных высших учебных заведений. Открытие на средства частного капитала народных университетов стало непростым делом для идейных вдохновителей доступного высшего образования, им пришлось преодолеть множество бюрократических преград на пути к реализации задуманных проектов «вольных» школ. При определении структуры и системы управления народных университетов использовалась практика аналогичных зарубежных учреждений, а при разработке учебных планов и про грамм – опыт императорских университетов. На первых этапах своего функционирования народные университеты преследовали в основном просветительские цели, но со временем там стали возникать научные лаборатории, выполняющие передовые для своего времени исследования. Социально-политические катаклизмы начала ХХ в. помешали развитию научных центров, которые стали зарождаться в системе высшего негосударственного образования. © https://vietmag.org/s020596060010198-9-1/

Webinar: Идеализм в философии советского времени: сопротивляясь идеологии. 30.10.2020, 18:00-20:00 MSK

  URL: https://www.facebook.com/events/348299656470067/ НУЛ Трансцендентальной философии приглашает вас на круглый стол “Идеализм в философи...